Den vzniku Československa

  • Autor příspěvku

Ve škole si pravidelně připomínáme, proč slavíme státní svátky. V tomto měsíci jsme oslavili jeden z těch nevýznamnějších z historie naší vlasti - 28. říjen. Letos se čtvrťáci a páťáci vydali na Pietní akt k Obecnímu úřadu v Doubravě. Tam jim paní starostka přiblížila několik důležitých informací spojených s tímto…

Pokračovat ve čteníDen vzniku Československa

Podzim ve školní družině

  • Autor příspěvku

Od září se družinka naplnila 25 dětmi 1., 2. a 3. třídy. Děti se vzájemně učí, jak si umět společně hrát, tolerovat se, respektovat se, jak být kamarádský a ohleduplný. V družince si děti nejen hrají, ale i tvoří, vyrábí, kreslí. Spontánní i řízenou kolektivní hrou a činnostmi se učí,…

Pokračovat ve čteníPodzim ve školní družině

Soutěž ve sběru kaštanů

  • Autor příspěvku

Podzim je ve znamení pouštění draků, barevného listí a sbírání kaštanů. I letos v naší škole proběhla soutěž ve sběru kaštanů. Žáci jich nasbírali celkem 138 kg. Pomohou tak lesní zvěřipřečkat zimu a myslivci toto úsilí jistě vřele ocení. Poděkování patří všem, kteří se soutěže zúčastnili.A kdo nasbíral nejvíc? V…

Pokračovat ve čteníSoutěž ve sběru kaštanů

Jablíčkový den ve 2. třídě

  • Autor příspěvku

Koulelo se, kouleločervené jablíčko…Úvodní slova známé písničky, která zněla druhou třídou jednoho říjnového dopoledne v rámci „Jablíčkového dne“. Cílem tohoto projektu bylo upevnění znalostí o podzimu, rozvíjení vyjadřovacích schopností, slovní zásoby, dovednosti spolupráce, upevňování probíraného učiva v českém jazyce, matematice, prvouce atd. Jedním z charakteristických znaků podzimu je sklizeň ovoce,…

Pokračovat ve čteníJablíčkový den ve 2. třídě

Dějepis nemusí být vždy nuda

  • Autor příspěvku

Tvrdit, že dějepis je nuda, je už dávno minulostí. Své o tom ví žáci osmé třídy, kteří dokázali proměnit zdánlivě nudné téma anglické revoluce na zábavu. Jak? Pomocí svých spolužáků vytvořili soubor otázek a odpovědí, které následně zaznamenali na připravené kartičky…. a dějepisné pexeso bylo na světě! Nejen že ulehčili…

Pokračovat ve čteníDějepis nemusí být vždy nuda