Kontakty

Oficiální název:

Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Adresa:

Doubrava č. 546
735 33 Doubrava

Telefon/fax:

ředitelna – 596 549 105
sborovna – 596 542 217
jídelna     – 596 549 064
družina    – 731 945 619

IČO:

750 26 350

DATOVÁ SCHRÁNKA:

rpemkyg

POVĚŘENEC PRO GDPR–  Ing. Anna Boráková, tel. 596581174, email- poverenec@muor.cz

E-mailové kontakty

Mgr. Jana Ošeldová ředitelka školy jana.oseldova@zsdoubrava.cz
Mgr. Jana Ciosková zástupkyně ředitelky školy, TU VIII. třídy  jana.cioskova@zsdoubrava.cz
 Mgr. Kristina Sýkorová výchovný poradce, TU III. třídy  kristina.sykorova@zsdoubrava.cz
Mgr. Lenka Kolompárová metodik prevence, TU VI.třídy lenka.kolomparova@zsdoubrava.cz
 Mgr. Jarmila Kučerová kariérový poradce, TU VII. třída  jarmila.kucerova@zsdoubrava.cz
Mgr. Veronika Durasová TU I. třídy veronika.durasova@zsdoubrava.cz
Mgr. Gražyna Porošin TU II. třídy grazyna.porosin@zsdoubrava.cz
Bc. Lucie Podešvová TU  IV. třídy lucie.podesvova@zsdoubrava.cz
Mgr. Romana Moskalová  TU V. třídy  romana.moskalova@zsdoubrava.cz
 Mgr. Jana Antecká  TU IX. třídy jana.antecka@zsdoubrava.cz
Hana Svrčinová netřídní vyučující hana.svrcinova@zsdoubrava.cz
Mgr. Hana Sýkorová netřídní vyučující hana.sykorova@zsdoubrava.cz
Michaela Ošeldová asistentka pedagoga michaela.oseldova@zsdoubrava.cz
Kamila Mamatejová asistentka pedagoga kamila.mamatejova@zsdoubrava.c
Bc. Světluše Šotkovská ved.vychovatelka ŠD svetluse.sotkovska@zsdoubrava.cz

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage