Ředitelka školy: Mgr. Jana Ošeldová
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Ciosková

Výchovná poradkyně: Mgr. Kristina Sýkorová
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Antecká
Vychovatelka školní družiny: Bc. Světluše Šotkovská
Asistentka pedagoga: Andrea Kocourková, Martina Szkutová, Nikola Zuziaková, Lucie Moskalová
Netřídní vyučující: Bc. Jakub Wágner, Mgr. Hana Sýkorová, Mgr. Vladimír Šimík, Mgr. Klára Machová

Tř. uč. I. třídy: Mgr. Dáša Murycová
Tř. uč. II. třídy: Mgr. Romana Moskalová
Tř. uč. III. třídy: Mgr. Aneta Dembiňáková
Tř. uč. IV. třídy: Mgr. Lenka Strýčková
Tř. uč. V. třídy: Mgr. Kristina Sýkovová

Tř. uč. VI. třídy: Mgr. Jana Antecká
Tř. uč. VII. třídy: Ing. Jarmila Labudová
Tř. uč. VIII. třídy: Mgr. Jana Ošeldová
Tř. uč. IX. třídy: Mgr. Jarmila Kučerová

Účetní: Bc. Irena Havlíková
Asistentka: Nikola Zuziaková
Školnice: Dagmar Tížková
Uklízečky: Jiřina Kučerová, Jana Němcová

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage