Ředitelka školy: Mgr. Jana Ošeldová
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Ciosková

Výchovná poradkyně: Mgr. Kristina Sýkorová
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Kolompárová
Vychovatelka školní družiny: Bc. Světluše Šotkovská
Asistentka pedagoga: Kamila Mamatejová, Michaela Ošeldová
Netřídní vyučující: Bc. Hana Svrčinová, Mgr. Hana Sýkorová

Tř. uč. I. třídy: Mgr. Veronika Durasová
Tř. uč. II. třídy: Mgr. Gražyna Porošin
Tř. uč. III. třídy: Mgr. Kristina Sýkorová
Tř. uč. IV. třídy: Bc. Lucie Podešvová
Tř. uč. V. třídy: Mgr. Romana Moskalová

Tř. uč. VI. třídy: Mgr. Lenka Kolompárová
Tř. uč. VII. třídy: Mgr. Jarmila Kučerová
Tř. uč. VIII. třídy: Mgr. Jana Ciosková
Tř. uč. IX. třídy: Mgr. Jana Antecká

Účetní: Bc. Irena Havlíková
Asistentka: Gabriela Ošeldová
Školnice: Dagmar Tížková
Uklízečky: Jiřina Kučerová
Topiči: Ladislav Macura, Ladislav Stachowicz

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage