GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES byla jmenována pověřencem pro ochranu osobních údajů pro ZŠ Doubrava  Bc. Andrea Klusová.
Nařízení vstoupilo v účinnost dne 25. května 2018, kdy nahradilo současný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Kontakt na pověřence:
e-mail: poverenec@muor.cz
tel: 596 581 174

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů 

-shromažďuje informace za účelem zjišťování zpracovatelských činností
-analyzuje a prověřuje právní soulad zpracovatelských činností s předpisy
-poskytuje poradenství, informuje, radí a vydává doporučení správci nebo zpracovateli 
-spolupracuje s dozorovým úřadem
-poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování údajů
-provádí kontroly zabezpečení ochrany osobních údajů ve škole, v návaznosti na to navrhuje organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů ve škole, dohlíží na realizaci a provádí následnou kontrolu
-provádí školení zaměstnanců, seznamování s právními předpisy
-zajišťuje kontakt mezi školou a subjektem údajů (zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci) v oblasti ochrany osobních údajů
-provádí obsahovou kontrolu dokumentů školy, navrhuje jejich doplnění o problematiku GDPR (ŠVP, smlouvy, matrika, směrnice, formuláře, osobní spisy…)
-ohlašuje případy porušení zabezpečení osobních údajů správci a dozorovému úřadu, podílí se na jejich řešení.

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů najdete v sekci Dokumenty – Ostatní.

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage