ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

  • Pracovníci školního poradenského pracoviště:
    • ředitelka školy (Mgr. Jana Ošeldová) – koordinátor školního poradenského pracoviště
    • školní metodik prevence (Mgr. Jana Antecká)

     • kariérový poradce (Mgr. Jarmila Kučerová)
     • výchovný poradce (Mgr. Kristina Sýkorová)

Program poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP), ve kterém působí výchovný poradce a metodik prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, dalšími učiteli a asistenty pedagoga.

Směrnice ŠPP k nahlédnutí v sekci Dokumenty.

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage