Recitační soutěž

Dne 27. února se konalo městské kolo recitační soutěže v Orlové, do kterého ze školního kola postoupila Adéla Klozová, Aneta Ožanová, Tereza Hyková, Viktorie Buchtová, Lenka Dermeková, Břéťa Hroch, Ondra Kulich a Kuba Tokár. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií, v jedné z těchto čtyř kategorií vybojovala Adéla Klozová druhé místo a postupuje do okresního kola v Havířově! Všem žákům děkujeme za reprezentaci, Adélce gratulujeme a budeme držet palce v dalším kole!
Mgr. Lenka Kolompárová

Okresní kolo olympiády

V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, v druhé části na ně čekal slohový úkol. Nejvíc bodů získala v obou částech Lenka Dermeková z 9. třídy, a postoupila proto do okresního kola, které se konalo v 21. ledna v Karviné. Tohoto kola se zúčastnilo 81 nejtalentovanějších žáků ze všech základních škol a gymnázií v okrese Karviná. Vzhledem k této obrovské konkurenci považuji i 31. místo, které Lenka obsadila, za velký úspěch. Dokázala, že se naši žáci neztratí a mohou měřit síly se žáky z velkých i výběrových škol. Přeji Lence mnoho dalších úspěchů ve studiu a děkuji za reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Ošeldová

Střelecká soutěž

Dne 20.11.2019 se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž probíhala na ZŠ Školní v Orlové. Ve velké konkurenci si vystřílel krásné 2. místo Jan Kopecký ze 7. třídy. Velice gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Ing. Zuzana Blatoňová

Silový čtyřboj

V pátek 11. 10. se naši žáci zúčastnili silového čtyřboje na SŠTAŠ v Karviné. Družstva byla tvořena 4 soutěžícími. Soutěžní disciplíny pro chlapce byly tlaky s činkou v lehu, svisy vznesmo, trojskok snožmo z místa a shyby na doskočné hrazdě. Dívky soupeřily v hodu plným míčem, šplhu na tyči s přírazem, trojskoku snožmo z místa a poslední katogorií byly sedy – lehy s oporou nohou. Ve velké konkurenci se prosadila Natálie Čempelová, žákyně 7. třídy, která získala ve šplhu na tyči krásné 3. místo.
Ing. Zuzana Blatoňová

Plavecká soutěž měst

ZŠ Doubrava se již tradičně účastnila soutěže měst v plavání. Žáci naší školy měli za úkol zaplavat  libovolným stylem na čas trať 100 metrů a otestovat si tak svoji aktuální formu. Letos školu reprezentovalo 36 plavců v různých věkových kategoriích. Ve velké konkurenci se umístila na krásném 2. místě Adélka Juráčková a ve stejné kategorii získala 3. místě Viktorka Robotková. Velice gratulujeme a těšíme se na příští ročník.
Mgr. Mgr. Kristina Sýkorová
Ing. Zuzana Blatoňová

Úspěch v matematické soutěži

Po úspěších v základních kolech matematických soutěží postoupili letos dva naši nejlepší žáci, Martin Saran a Vojtěch Hugáň,  do okresního kola Pythagoriády. Ve velké konkurenci 62 soutěžících se podařilo Martinovi dostat mezi 3 nejlepší a se shodným výsledkem obsadili 1.-3. místo. Oběma klukům blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Ošeldová

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg