Školní akce

 Každoročně pořádají vyučující naší školy pro děti řadu akcí. V následujícím přehledu se můžete podívat, které akce jsou v daném měsíci aktuální.

ZÁŘÍ

 • Sběr kaštanů

ŘÍJEN

 • Výstava zahrádkářů
  Focení prvňáčků

LISTOPAD

 • Vánoční jarmark
 • Návštěva školky (1. ročník)

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční sbírka pro Psí útulek v Dětmarovicích

LEDEN 

 • Recitační soutěž
 • Sportovní dopoledne

ÚNOR

 • Besedy OSPOD
 • Lyžák

BŘEZEN

 • Návštěva knihovny
 • Velikonoční jarmark
 • Školička nanečisto

DUBEN

 • Dopravní dopoledne
 • Zápis do 1. třídy
 • Ukliďme Česko

KVĚTEN

 • Projekt – Ochrana člověka za mimořádných událostí
 • Den matek (1.-5. tř.)

ČERVEN

 • Den dětí
 • Školní výlety
 • Radovánky
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage