Školská rada

Složení Školské rady Základní školy Doubrava, okres Karviná, přísp.org.

1. 1. 2024– 31. 12. 2026

  1. Mgr. Jana Ciosková – zástupce z řad pedagogických zaměstnancův – předsedkyně
  2. Bc. Ivo Kalina – zástupce zřizovatele ( Obce Doubrava )
  3. Vojtěch Branny– zástupce z řad rodičů – místopředseda

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage