Jablíčkový den ve 2. třídě

  • Autor příspěvku

Koulelo se, koulelo
červené jablíčko…
Úvodní slova známé písničky, která zněla druhou třídou jednoho říjnového dopoledne v rámci „Jablíčkového dne“. Cílem tohoto projektu bylo upevnění znalostí o podzimu, rozvíjení vyjadřovacích schopností, slovní zásoby, dovednosti spolupráce, upevňování probíraného učiva v českém jazyce, matematice, prvouce atd. Jedním z charakteristických znaků podzimu je sklizeň ovoce, a tedy i jablek. Druhá třída se proměnila v ovocné sady zářící červenými, žlutými a zelenými barvami. Kromě dobré nálady nás celý den provázely jablíčkové aktivity. Jablka byla všude – v říkankách, písničkách, příbězích, křížovkách, na matematickém nebo jazykovém stromu. No prostě zábava!
Mgr. Gražyna Porošin