Slavnostní vyřazování deváťáků

27.6. proběhlo na naší škole slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku. Tento významný okamžik se stal nezapomenutelným nejen pro deváťáky, ale i pro všechny přítomné. Žáci 9. ročníku se rozloučili za přítomnosti svých rodičů, spolužáků z nižších ročníků, současných i bývalých paní učitelek, paní starostky, místostarosty a budoucího pana ředitele. Celá akce byla zahájena krásným programem, který si pro své starší kamarády připravili mladší žáci. Jejich vystoupení dodala celé události slavnostní atmosféru. Vyřazovaní deváťáci se poté rozloučili se školou proslovem, ve kterém poděkovali svým učitelům, rodičům i spolužákům za podporu a společně strávené chvíle během jejich školních let. Proběhlo také šerpování, které bylo symbolickým zakončením jejich základního vzdělávání. V závěru byl také představen nový pan ředitel, který se s přítomnými podělil o své plány a vize pro nadcházející školní rok. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, a přejeme našim deváťákům mnoho úspěchů na jejich další cestě.
Jana Ošeldová