Soutěž ve sběru kaštanů

  • Autor příspěvku

Podzim je ve znamení pouštění draků, barevného listí a sbírání kaštanů. I letos v naší škole proběhla soutěž ve sběru kaštanů. Žáci jich nasbírali celkem 138 kg. Pomohou tak lesní zvěři
přečkat zimu a myslivci toto úsilí jistě vřele ocení. Poděkování patří všem, kteří se soutěže zúčastnili.
A kdo nasbíral nejvíc? V soutěži tříd si nejlépe vedla 1. třída – 51 kg, následuje 2. třída s 34,5 kg, 6. třída – 33 kg a čtvrté místo obsadila 3. třída s 19,5 kg.
Mezi jednotlivci byli nejlepší – Viktorie Majlingová (1. tř.) – 46 kg, Adam Kytlica – 30 kg (6. tř.) a Klaudie Vychodilová – 19,5 kg.
Všichni zúčastnění obdrželi drobné odměny.
Mgr. Gražyna Porošin