Podzim ve školní družině

  • Autor příspěvku

Od září se družinka naplnila 25 dětmi 1., 2. a 3. třídy. Děti se vzájemně učí, jak si umět společně hrát, tolerovat se, respektovat se, jak být kamarádský a ohleduplný. V družince si děti nejen hrají, ale i tvoří, vyrábí, kreslí. Spontánní i řízenou kolektivní hrou a činnostmi se učí, jak využít volný čas bez mobilů, tabletů a počítačů. Svou fantazii, kreativitu využijí při práci s papírem, recyklovatelným materiálem, při konstrukcích z chevy a sevy. Dokáží si zahrát stolní či společenské hry, učí se dodržovat pravidla a věřte, že je někdy hodně těžké, tato pravidla přijmout a respektovat.
Jak říkal spisovatel Antoine de Saint-Exupéry: „Jedině děti vědí, co hledají.“
Světluše Šotkovská