Zápis do 1. třídy 2022/23

  • Autor příspěvku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
nezapomeňte si prosím k zápisu vzít tyto důležité dokumenty:
– rodný list dítěte,
– váš průkaz totožnosti,
– případně doklad o svěření dítěte do péče, nebo plnou moc zákonného zástupce
Zápisu se účastníte, i když žádáte o odklad školní docházky – v tomto případě je nutné doložit vyjádření PPP nebo SPC + odborného lékaře nebo klinického logopeda.

V následujících dvou odkazech vyplňte přihlášku a vyberte si čas, kdy se dostavíte k zápisu:

Elektronická přihláška

https://www.supersaas.cz/schedule/zsdoubrava/z%C3%A1pis?day=7&month=4&year=2022

V červnu proběhne informační třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.