Zábavné dopoledne pro žáky 1. třídy

  • Autor příspěvku

V letošním roce navázali žáci 8. třídy na předcovidovou tradici a pro naše prvňáčky uspořádali ke Dni dětí zábavné dopoledne v tělocvičně. Malé děti jim na úvod za doprovodu kytary zazpívaly několik písniček, poté se přesunuly na připravená stanoviště, kde postupně plnily různé úkoly. Ve vědomostních koutcích poznávaly stopy, řešily pohádkovou křížovku a skládaly netradiční puzzle, činnostní aktivity se týkaly hodu míčkem na cíl, udržení rovnováhy míčku v polokruhovém tubusu, střelby dutého míčku florbalovou hokejkou do branky a mnoho dalšího. Ve dvou družstvech pak děti překonávaly opičí dráhu jízdou „na lyžích“ nebo během se lžičkou a míčkem. Všechny děti byly moc šikovné, proto je na závěr čekala sladká odměna i malý dárek. Poděkování patří všem žákům 8. třídy, kteří se na přípravě i realizaci akce podíleli.  
Bc. Hana Svrčinová