VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za skvělý RETROPLES

Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci našeho školního RETROPLESU. Díky úsilí ochotných pomocníků a organizátorů se podařilo zajistit vše, co si na takové akci přejete mít – krásné prostředí, dobré jídlo a pití, nabitý program.
Proto patří velké poděkování: Obci Doubrava za zapůjčení sálu a zajištění potřebného vybavení, především pak paní Fuskové, paní Jiřině Kučerové za cenné rady k technickému zázemí,
– za organizaci paní Michaele Hykové, zaměstnancům základní školy Jakubu Wágnerovi, Lence Strýčkové, Dáši Murycové, Jarmile Kučerové, Janě Němcové, Dagmar Tížkové, Janě Ošeldové, Janě Cioskové, Nikole Zuziakové, Anetě Dembiňákové, Lucii Moskalové, přátelům Martinu Podešvovi, Marku Moskalovi, Pavlíně Ožanové, Pavle Derjanové, Robertu Wágnerovi a Markétě Wágnerové,
– za výbornou večeři paní Magdaleně Malczykové, dále také Renátě Potyšové, Světlaně Šotkovské, Marii Šidlové, Jarmile Labudové, Michaele Hykové, Dáši Murycové, Jakubu Wágnerovi a žákům 7. a 8. třídy za napečené dobroty, bývalým žákům Alexandru Soprovi a Michalu Siederovi za práci při obsluze a úklidu.
Bez pomoci výše jmenovaných by tuto akci nebylo možné uskutečnit.
Velice si vážíme i podpory sponzorů, kterými byli: 
Wapol Green energy s. r.o.
KK projekční kancelář s. r.o
Asental
Školicímu středisku CLUB
Pekárna Komendir
Dinopark
Jiří Ligocký
Szabo – Brus s. r.o.
Učitelé a přátelé školy
knihkupectví Kosmas
paní Daříčková

Za SRPŠ Romana Moskalová