Ve dvou se to lépe táhne!

  • Autor příspěvku

Druháci moc rádi pracují ve dvojicích. Tentokrát se zaměřili na opakování všeho, co je spojené s jarem. Jako vždy se do všech činností zapojili s chutí. Ukázali, že hravě spolupracují se spolužákem při plnění všech úkolů, ve kterých si zopakovali znaky jara, sestavování zvířecích rodin, názvy jarních květin a rozdělení ptáků na stěhovavé a stálé s přiřazením jejich pojmenování. Ve dvou se to lépe táhne!
Mgr. Romana Moskalová