Vánoční výstavka ve školní družince

  • Autor příspěvku

Stalo se již každoroční tradicí uspořádání vánoční výstavky ve školní družině. Pro děti nastává čas plný očekávání, radosti, poznávání tradic Vánoc. Děkujeme všem, kteří jste se přišli podívat na vánoční výstavku. Zakoupením dekorací a dárků jste nás podpořili v naší práci a my budeme rádi, když jsme Vám navodili alespoň vánoční náladu. Naše výrobky si můžete zhlédnout či zakoupit i na Vánočním jarmarku v sobotu 3.12.2022 na náměstí v Doubravě. Zároveň děkuji Spolku rodičů a přátel školy za finanční podporu.

Všem přejeme krásný adventní čas a pohodové vánoční svátky.

                                                                                                                                 Světluše Šotkovská a děti ŠD