Úklid v okolí školy

Minulý týden jsme přijali pozvání prvňáčků do mateřské školy, kam zavítalo sférické kino. Děti zhlédly film, který nás zavedl do podmořského světa. Co se děje s odpady, které skončí v moři? Co to znamená pro živočichy, kteří v něm žijí? Jak se máme chovat, aby k takovým zásahům do přírody nedocházelo? Na tyto i mnohé další otázky děti našly odpověď. S radostí jsme se proto vydali 26. 4. do okolí naší školy, abychom případné odpadky odstranili z travnatých ploch okolo chodníků. Přestože již v pondělí 22. dubna, v den, na který připadá Den Země, mnohé třídy uklízely okolí školy, po čtyřech dnech se opět objevily nedopalky, láhve od alkoholu a jiný odpad. Věříme, že čisto v Doubravě bude mít své místo.
Mgr. Dáša Murycová