Třídnické hodiny

  • Autor příspěvku

Každý dobrý učitel ví, že neví vše. A proto se i my učitelé musíme neustále vzdělávat a připomínat si, co vše můžeme dělat pro to, aby naše výuka byla pro děti nejen informačně přínosná, ale aby je i bavila a připravovala je na opravdový život. Proto jsme mezi sebou přivítali dvě mladé paní učitelky, Stanislavu Bandorovou a Michaelu Musiolkovou, abychom si vyměnili své poznatky a načerpali nové nápady pro vedení třídnických hodin.

Oběma patří veliké díky za milý a přínosný workshop!