Společně to zvládneme


Komunikace je jeden ze základních předpokladů sociálních dovedností. Komunikací se nerozumí pouze mluvený projev, komunikace je souhrn mluveného projevu, emocí a sebepoznání. Komunikační dovednost je však také umění naslouchat a vnímat neverbální signály. Je to zkrátka nedílná součást našeho života, bez ní bychom nebyli schopni spolupracovat, a proto je rozvoj komunikačních dovedností nedílnou součástí hodin českého jazyka.
Pro posílení komunikačních schopností posloužilo žákům obyčejné lano. Úkolem žáků bylo společnými silami podržet lano tak, aby vybraný spolužák či spolužačka mohli po laně bezpečně přejít. Jak na to už bylo zcela v kompetenci ostatních spolužáků…
Mgr. Lenka Kolompárová