Školní výlet žáků 3. – 5. třídy

  • Autor příspěvku

Rozhodnutí o tom, kam pojedeme s dětmi na konci školního roku na výlet, ovlivnila výuka vlastivědy ve čtvrté a páté třídě. Ve školních třídách jsme se seznamovali s krásami naší vlasti, seznamovali jsme se s tím, jak naše šlechta žila ve středověku a také o tím, jak takový kamenný hrad vypadal. Děti si jen podle obrázku představovaly, jak asi vypadají metr silné kamenné zdi, jak vypadá hradní příkop a jak pevné jsou obranné hradby. Ne všichni měli možnost s rodiči nějaký hrad navštívit. Čtvrťáci se v přírodovědě doslova zamilovali do hornin a minerálů. Co dokáže voda vytvořit ve vápenci v průběhu miliónů let mnozí neměli představu. O programu školního výletu bylo tedy rozhodnuto. Cílem cesty bude hrad Helfštýn a následovat bude návštěva Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Děti se už nemohly dočkat a pozorně sledovaly dokumentární film o hradu Helfštýn i krátkou ukázku z jeskyně. Společně jsme zvládli částečně vypracovat pracovní list o jeskyni, ale některé informace jsme se dozvěděli až z výkladu průvodce.
Ve čtvrtek 8. června 2023 jsme se sešli před školou, abychom v 8 hodin nastoupili do krásného autobusu se skvělým panem řidičem, který nás podle programu zavezl nejdříve k hradu Helfštýn. Hrad prošel rozsáhlou rekonstrukcí a představil se nám v plné kráse. Pro děti je hrad zajímavý tím, že v době, kdy se stavěl, v českých zemích vládl král Jan Lucemburský, otec císaře a krále Karla IV. Skutečným zážitkem byla prohlídka starého renesančního paláce, kde jsme vystoupali až na střechu, odkud byl nádherný výhled do širokého okolí. Otevřela se před námi moravská brána, místo významného evropského rozvodí. V poledne jsme už seděli v autobuse, který nás zavezl do lázeňského městečka Teplice nad Bečvou. A tak se stalo, že řada dětí poprvé v životě vstoupila do útrob jeskyně. Sestoupili jsme po schodech do jeskyně se spoustou zajímavostí. Dnes už víme, jak vzniká stalagnit, a ti pozorní je všechny spočítali. Zajímavá byla Kobližková síň, ve které útvary podobající se nacukrovaným koblihům visely krásně ze stropu. Některé prohlubně jeskyně jsou naplněny neviditelným plynem, který vytlačil vzduch s kyslíkem. Pozorovali jsme, jak zapálená lampička jedoucí na lanku dolů do prohlubně pomalu zhasíná. Jeskyně je pro návštěvníky zcela bezpečná, neboť prohlídková trasa vede jen tam, kde je dostatek kyslíku.
Mnozí si z výletu domů kromě zážitků přivezli i hezké suvenýry, které jim výlet na Helfštýn a do Zbrašovských aragonitových jeskyní bude stále připomínat.
Náklady na dopravu a parkovné byly uhrazeny spolkem SRP při MŠ a ZŠ, kterému tímto děkujeme.
Dáša Murycová