Školička nanečisto

  • Autor příspěvku

Po dlouhém kovidovém období jsme se opět mohli vrátit k naší vzájemné spolupráci mezi mateřskou a základní školou. Jelikož se blíží zápis, přišli se k nám prvňáčkům podívat předškoláčci ze školky. Nedočkavé byly obě strany. Prvňáčci se těšili, že předvedou všechno, co umí, předškoláčkům. Ti se zase těšili na kamarády ze školky. Prvňáci ukázali, jak se každé ráno vítají s paní učitelkou, představili předškoláčkům housenku Agátku, která je provází čtením a psaním, Matýska z matematiky a Oskárka z prvouky. Přednesli předškoláčkům básničky, ukázali jim hry na rozvoj slovní zásoby, společně si vytleskali rytmická říkadla. Pak si také společně zazpívali s kytarou. Nakonec předškoláčci vyzkoušeli i kouzlo interaktivní tabule. Myslím, že se návštěva moc povedla a všem se moc líbilo. Všichni dostali sladkou odměnu. Prvňáčci odprovodili předškoláčky zpátky do školky, kde využili na pár chvil dětského hřiště a společně si pohráli s dětmi se školky.
Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky!
Mgr. Veronika Durasová