Školička nanečisto

  • Autor příspěvku

Do zápisu dětí do první třídy zbývá ještě pár týdnů, ale předškoláci se již nyní těší, až se stanou velkými školáky. V úterý 16. ledna se 16 předškoláků doubravské mateřské školy posadilo do lavic v první třídě a spolu s prvňáčky ochutnali školní výuku. Prvňáčci se mladším kamarádům představili se svými čtenářskými dovednostmi, předvedli práci s písmeny a společně si všichni vyzkoušeli svou pozornost. Dokázali správně odpovídat na otázky o zvířátkách, a tak si vzájemně vyměňovali znalosti. Děti z mateřské školy ukázaly, co všechno se naučily v mateřské škole, a opravdu toho umí hodně. Dovedly určit počet zvířátek, poznaly číslice, mnozí se uměli podepsat a pochvalu dostaly za správné držení pastelky při plnění úkolu na pracovním listu. Než noví prvňáčci zasednou do svých školních lavic, uplyne necelých devět měsíců. A my se již nyní těšíme, že za námi přijdou k zápisu a na podzim se stanou novými žáky doubravské školy.
Dáša Murycová