Škola hrou

  • Autor příspěvku

Už pan Komenský věděl, že nejlepší formou učení je hra. Dává prostor naší fantazii a představivosti, silně nás motivuje a dokáže nám tak nenásilným způsobem nabídnout spoustu potřebných zkušeností. A protože se stále snažíme našim žákům výuku propojovat s běžným životem přirozeným a zajímavým způsobem, nadšeně jsme přijali spoustu nových didaktických pomůcek, které nám k tomuto způsobu učení skvěle poslouží. Ty, co jsme obdrželi díky účasti v projektu MAP II- ORP Orlová, jsou zaměřeny na finanční gramotnost, jež je v životě člověka velmi potřebná. Moc děkujeme!
Mgr. Romana Moskalová