Rozjeli jsme další projekt

Letos v únoru naše škola navázala na předchozí projekty EU a pokračuje v OP JAK, tzv. Šablonách IV. V rámci tohoto projektu si budou mít naši žáci možnost ve škole i školní družině během odpoledních hodin doplnit a upevnit vědomosti a zopakovat probrané učivo v několika skupinách Odpolední školy, které povedou naši pedagogové. Další možností, jak rozvíjet představivost  a konstruktivní myšlení žáků, je účastnit se každý čtvrtek odpoledne Klubu logiky a  deskových her. Ve škole také  pracuje kariérový poradce, který pomůže dětem, obzvláště deváťákům, vybrat si profesní směr, kterým se v životě budou ubírat. Projekt nezapomíná ani na pedagogy. Ti si mohou doplnit a rozšířit svou kvalifikaci pomocí řady odborných školení.