Radovánky

  • Autor příspěvku

S končícím školním rokem jsme se opět mohli rozloučit tak, jak jsme dlouhá léta byli zvyklí – RADOVÁNKAMI. Několik týdnů si členové SRP ZŠ a MŠ Doubrava připravovali vše potřebné k zajištění zdárného průběhu této velké akce. Po zahájení akce proběhlo ocenění žáků. Jako první předala paní starostka diplom a dárkovou tašku žákům, kteří se umístili na předních příčkách soutěže Malujeme pro radost. Následovalo ocenění žáků, kteří ve volném čase sportují a umisťují se v republikových kolech na předních místech. Samotným programem nás provázeli žáci 9. ročníku – Bedřich Wanecki a Markéta Fialová. Jednotlivá vystoupení s dětmi nacvičily paní učitelky, samostatně vystoupil Míša Kloza a Hanka Jachymčáková. Po kulturním programu si děti mohly zasoutěžit na stanovištích, která si pro ně připravili žáci 8. a 9. ročníku. Pro ty, kteří splnili všechny úkoly, byla nachystána pestrá nabídka odměn k výběru. Ke zpestření určitě přispěly také atrakce – skákací hrad a bumperball. Nechyběly ani stánky s občerstvením. Hudební produkci nám zajišťoval Alex Sopr. Děkujeme všem, kteří se přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Jmenovitě předsedkyni sdružení Michaele Hykové, Romaně Moskalové, Michalu Hykovi, Lucii Paldusové, Kataríně Torákové, Lucii Michalíkové, Lucii Czyžové, Lucii Soprové, Alexandru Soprovi, Radce Figurové, Lukáši Figurovi, Veronice Hykové, Bedřichu Waneckému, Janu Malcharovi a hasičům. Také děkuji všem maminkám a babičkám, které napekly dobroty, a zaměstnancům obce Doubrava pod vedením pana Sznapky za technickou přípravu areálu. Za pomoc při výzdobě děkujeme : p.uč. Michaele Ošeldové, Lucii Podešvové, Haně Sýkorové, Robinu Pajdlovi, Béďovi Waneckému, dětem Terezce a Honzíku Hykovým za úklid i Anežce Figurové a Adélce Klozové.
Jana Ošeldová