První školní týden našich prvňáčků

  • Autor příspěvku

   Po úvodním seznámení během slavnostního zahájení školního roku jsme se pustili do seznamování s životem ve škole. Společně jsme si prohlédli celou školu, představili jsme se starším spolužákům a děti se také seznámily s prostory tělocvičny a základními pravidly chování v hodinách tělesné výchovy. Ne jinak tomu bylo v pracovních činnostech, ve kterých se ukázalo, že děti mají šikovné ruce a také spoustu návyků, které získaly v mateřské škole. Z vyrobených hrušek měly děti radost a společně se těšíme, že obrázky přispějí k výzdobě zahrádkářské výstavy.

Dáša Murycová, TU 1. třídy