„Přátelé jsou jako knihy, nepoužíváš je pořád, ale víš, kde jsou, když je potřebuješ.“

  • Autor příspěvku

S novým školním rokem se družinka opět naplnila 25 dětmi 1. – 4. třídy. Počasí nám přeje, a tak většina volnočasových aktivit probíhá venku v podzimní přírodě. V družince si děti mohou vybrat hry dle svých zájmů a zálib nebo se zapojit do nabízených výtvarných či rukodělných činností. Společně se učíme vzájemně se tolerovat, respektovat, chovat se k sobě tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám. Někdy se nám to daří hůř, jindy lépe, ale právě při těchto společně trávených aktivitách se mezi dětmi utváří kamarádské vztahy a přátelství na dlouhá léta. Snad se nám podaří taková přátelství navázat.
Světluše Šotkovská