Pasování prvňáčků

  • Autor příspěvku

Prvňáčci se dočkali významného dne, v němž k nim do jejich třídy zavítali nejen kamarádi z 8. třídy, ale i paní ředitelka, paní zástupkyně a dokonce král s královnou z pohádkové říše. Největším překvapením byla paní spisovatelka Bohunka Trelová, letitá zkušená pedagožka, která působila v našem regionu a je autorkou několika úspěšných knih pro dětské čtenáře. A proč se u nich všichni sešli? Přišli se podívat, kolik už se toho v 1.třídě naučili, a ze všeho nejvíce je zajímalo, zda už jsou opravdovými čtenáři. Aby se mohli prvňáčci předvést, připravili jim osmáci v rámci celoročního projektu ,,Velcí pomáhají malým“ řadu úkolů, které děti postupně občas i s jejich pomocí plnily. Dobrou náladu a chvilku uvolnění přinesl i společný tanec všech zúčastněných. Prvňáčci všem ukázali, že umí nejen číst, ale i pojmenovat některé jarní květiny a zvířátka, že se do práce pouštějí aktivně, že umí překonávat i překážky, a když je třeba, tak bedlivě naslouchají a přemýšlejí, aby pak mohli odpovědět tak, jak se na prvňáčky sluší:)).

Paní spisovatelka si s nimi popovídala o světě knih, co předchází tomu, než nějaká kniha vůbec vznikne, a že nejdůležitějším pro psaní příběhů je zapojit především svoji fantazii. Společně z písničky rozvinuli začátek nového příběhu, aby si děti vyzkoušely, jaký je to pocit být spisovatelem. Paní spisovatelka jim přečetla pohádku z jedné ze svých knih a moc děti pochválila za to, jak se do rozhovoru o přečteném příběhu zapojily. Na závěr byli všichni králem slavnostně pasováni na čtenáře a jako dárek dostali jednu z knížek paní spisovatelky s věnováním a autogramem.

Už se nemohou dočkat, až si je sami přečtou!

Paní Bohunce Trelové děkujeme za to, že vyhověla naší prosbě a strávila s námi krásné dvě hodiny.