Osobnostní výchova

  • Autor příspěvku

Během úterka 7. listopadu se žáci 8. a 9. třídy účastnili sebepoznávacích aktivit zaměřených na volbu povolání. Lektorky z MSPaktu vedly inspirované workshopy, které směřovaly k identifikaci silných stránek a zájmů jednotlivců spojených s budoucím povoláním. Cílem těchto aktivit bylo nejen posílit sebepoznání žáků, ale také pomoci jim lépe porozumět svým zájmům a schopnostem. Tato zkušenost může být klíčovým krokem k uváženější volbě povolání v budoucnu.
Jarmila Kučerová