Naše krásná Doubrava

„Domove, domove 
drahý a jediný, 
nejdražší, nejsladší 
nad světa končiny….” 
(Josef Václav Sládek) 

Můj domov je náš dům, kde bydlí naše rodina, ale i naše obec, kam chodíme do školy a kde mám hodně kamarádů.  

A tak jsme se v hodinách prvouky rozpovídali o svých domovech a také o tom, kde stojí naše škola. Představili jsme si Doubravu. Při práci s mapou jsme si ukázali její části a našli jsme v ní spoustu hezkých míst a objektů. O každém už umíme něco povědět a na mapě bychom je určitě našli. Společně jsme si jednu netradiční mapu Doubravy vytvořili i na naší zahradě.  Nakonec jsme si o ní složili písničku.
Romana Moskalová