Modernizace odborné učebny v ZŠ Doubrava

  • Autor příspěvku

Obec Doubrava ve spolupráci se základní školou realizuje projekt „Modernizace odborné učebny v ZŠ Doubrava“.

Cílem tohoto projektu je modernizace odborné učebny na učebnu multifunkční převážně zaměřenou na polytechnické vzdělávání. V rámci modernizace dojde k drobným stavebním úpravám dané učebny a hygienického sociálního zázemí. Odborná učebna bude vybavena novým nábytkem a dále bude vybavena moderními odbornými pomůckami. Za účelem zajištění bezbariérovosti budovy dojde k pořízení pásového schodolezu.