Metodické setkání

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se na Základní škole Doubrava uskutečnilo pod vedením Mgr. Jany Cioskové metodické setkání vyučujících anglického jazyka. V minulosti byla taková setkání běžná a pro pedagogy vyučující stejný předmět určitě prospěšná. Proto jsme se pokusili v rámci MAP III taková setkání obnovit. Hlavním smyslem je sdílení dobré praxe, tedy předávání zkušeností, např. jaké metody se při výuce anglického jazyka osvědčily, které výukové programy jsou pro děti přínosem, výhody jednotlivých učebnic apod.

Paní učitelky se na závěr shodly, že by podobná setkání uvítaly i v příštím školním roce. Děkujeme MAP III –  ORP Orlová za možnost uskutečnit tuto akci.
Mgr. Jana Ošeldová