Metodické setkání učitelů

  • Autor příspěvku

Dne 2. listopadu se na Základní škole Doubrava konalo v rámci akcí MAP III – ORP Orlová metodické setkání vyučujících českého jazyka 1. i 2. stupně. Hlavním cílem této akce bylo předávání zkušeností a sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Na setkání jsme měli možnost diskutovat o inovativních přístupech k výuce českého jazyka, výměně osvědčených metod a navazování spolupráce mezi školami. Věříme, že tato iniciativa přispěje k obohacení výuky a posílení profesního rozvoje všech zúčastněných učitelů. Věříme, že podobná setkání budou i nadále podporovat vzájemnou inspiraci a zlepšování v oblasti výuky českého jazyka.
Jana Ošeldová