Jak správně stolovat?

  • Autor příspěvku


Netradiční výuku pracovních činností zažili žáci 3. ročníku. Po zhlédnutí motivačního videa měli za úkol prostřít stůl. Všichni žáci zvládli
správně položit příbory, talíře, sklenici i ubrousek, který si také vyzkoušeli složit. Následovaly i drobné scénky týkající se správného
chování u stolu. Nakonec své získané znalosti využili k rozluštění tajenky…
Pro děti tento způsob výuky byl nejen zábavný, ale i poučný. Věřím, že většina žáků poznatky o stolování uplatní i v běžném životě.
Třídní učitelka Kristina Sýkorová