Filmy, které pomáhají

Na letošní školní rok byla naší škole poskytnuta sada preventivních filmů v rámci projektu MAP-ORP II Orlová. Sada obsahuje celkem sedm filmů od režiséra Davida Vignera. Filmy vznikly ve spolupráci s předními českými odborníky na problematiku sociálně patologických jevů. Každý film je zaměřený na jiné společenské téma, a to například na prevenci šikany, HIV, manipulaci, závislosti na alkoholu, poruchy příjmu potravy a domácí násilí. Před samotným puštěním filmu byly žákům položeny otázky na dané téma. Po promítnutí filmu následovaly nejrůznější aktivity (skupinová aktivita vláček, sociometrické řady apod.), skupinová práce žáků (výroba plakátů) a řízená diskuze k danému tématu.
Cílem jednotlivých snímků bylo zvýšit informovanost žáků, zabránit nežádoucímu chování a jednání a také prohloubit praktické dovednosti žáků. 
Mgr. Lenka Kolompárová, metodik prevence