Dopravní výchova prvňáčků

  • Autor příspěvku

Již v mateřské škole se děti seznamovaly se základními pravidly chování při přecházení vozovky, cestování a pohybu ve městě. Na tyto poznatky jsme navázali v první třídě. Jak nejlépe poznat pravidla a význam dopravních značek? Přímo v reálné situaci. Proto jsme se v rámci dopravní výchovy vypravili do okolí školy, abychom si upevnili získané poznatky a také porozuměli dopravním značkám, kterých je v okolí naší školy docela hodně. Samozřejmostí bylo vybavení dětí bezpečnostními vestami pro lepší viditelnost v silničním provozu.
Dáša Murycová