Den Země

  • Autor příspěvku

Dne 2. května proběhl na naší škole projektový den ke světovému Dni Země, který slavíme 22. dubna. Tento den nám připomíná, proč je naše planeta pro nás tak důležitá a s jakými problémy se potýká.
Žáci naší školy byli v rámci tohoto dne rozděleni do velkých skupin a zapojeni do různých aktivit na připravených stanovištích.

Vyzkoušeli si první pomoc. Zopakovali si důležitá telefonní čísla. Naučili se, co dělat v různých krizových situacích. Nejenže sbírali, ale také třídili odpad, aby pochopili význam recyklace. Odhadovali, za jak dlouho se v přírodě rozloží různý odpad – od papírového kapesníku až po sklo. Zjišťovali informace o ohrožených druzích zvířat. Na závěr psali volné psaní o celém dni.

Tyto aktivity měly žákům pomoct uvědomit si, jak důležité je chránit naši planetu a jak každý z nás může přispět k jejímu zachování.

Aneta Dembiňáková