Den dětí pro Afriku

  • Autor příspěvku

Začátek června patří po celém světě Mezinárodnímu dni dětí. A když je něco mezinárodní, tak si to přece zaslouží světové téma. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat Den dětí pro Afriku. Téma se promítlo nejen do her, při kterých jsme používali místo drahých hraček a pomůcek spíše věci „na druhé použití“, ale díky našim šesťákům, kteří v zeměpise zrovna Afriku probrali a jsou tak experti na všechno africké, i do občerstvení pro soutěžící, které zahrnovalo sušené červíky, pečené platejny, maniokovou kaši, kuskus nebo pravý africký zelený čaj Tuareg. Nechyběla ani dílnička, v níž si děti ze zbytků gumy a bužírky vyrobily vlastní boty. A protože nám počasí i přes neustálou hrozbu deštěm nakonec vyšlo na jedničku, byl to opravdu povedený Den dětí!
Bc. Jakub Wágner