Čtení v 1. třídě

V hodinách čtení se hodně zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby. Využíváme k tomu slovní hru Tik, tak, bum. Jde o hru, kde hlavní roli hraje elektronická bomba, která se v každém kole nastartuje, nikdo neví, jak dlouho bude tikat. Kdo má bombu, musí rychle vymyslet slovo na dané písmeno nebo slabiku, pak může bombu poslat dalšímu kamarádovi, dokud nevybouchne. Kromě toho používáme slabiky ke skládání slov a obrázky ke tvoření jednoduchých vět. Také jsme si vyrobili záložku s pomůcku na rozlišení tvaru písmen b, d.
Máme „břichatou“ babičku a „dupkatého“ dědečka.
Veronika Durasová, uč. 1. tř.