Čtenářská lekce

Naši třeťáci dnes prožili dvouhodinovou lekci čtenářství s kouzelnou knihou „Dědeček v růžových kalhotách“. Tento příběh nás zavedl do světa plného dobrodružství a hlubokých poselství.
Někteří žáci si na začátku mysleli, že dědeček je zlý. Usuzovali to především z jeho výrazu na obalu knihy. Jakmile jsme se ale ponořili do čtení, zjistili jsme, že to tak není. Jak jeho vnouček rostl a dozvídal se více o svém dědečkovi, začal chápat, proč dědeček provádí tolik divných věcí a proč se nikdy nevzdá těch směšných kalhot. Zjistili jsme, že dědeček není jen excentrický starý muž, ale má své důvody a příběhy, které ho formovaly.
Příběh s přesahem nás učí, že nenápadné hrdinství může být působivější než tisíce gest. Tento hluboký vhled do dědečkova světa nám ukázal, jak důležité je rozumět druhým a nesoudit někoho hned na první pohled.
Kromě toho jsme se zamýšleli nad tématem ekologie a šetření životního prostředí. Dědečkovy příběhy a jeho přístup k životu nám připomněly, jak můžeme i my přispět k ochraně naší planety.
Děti byly nadšené a plné dojmů. Tato lekce jim nejen rozšířila obzory, ale také je inspirovala k zamyšlení nad důležitými životními hodnotami.
Aneta Dembiňáková