Co už umí prvňáčci?

  • Autor příspěvku

Naše prvňáčky letos čeká první vysvědčení. Moc se na ně těší a doufají, že se budou moci chlubit samými jedničkami. Co všechno se za tu dobu, co chodí do školy, naučili? Umí už přečíst a utvořit jednoduché věty, napsat některá písmena, vypočítat příklady. Začínají chápat, jak fungují věci, co se děje kolem nich. Zeptali jsme se jich, jak jim líbí v novém prostředí, co rádi dělají apod. Všechny děti jsou velmi nadšené, „baví je celá škola“ a s radostí ji navštěvují. Přejeme jim mnoho úspěchů a zdaru!
Mgr. Gražyna Porošin