BYL TO KONCERT!!!

  • Autor příspěvku

A to doslova! Protože když se podíváme zpět, jak skvěle se propojil tým žáků s týmem dospělých v organizaci celé akce, tak jsme prožili koncerty dva, ten organizační i zážitkový. Žáci školy opravdu rostou ve velmi schopné a kreativní osobnosti s citem pro akci. Samozřejmě že tím nejdůležitějším byla kapela, na kterou se všichni návštěvníci těšili a která nás opravdu nadchla krásnými skladbami Michala Tučného. Ale k tomu, aby mohla přijet a udělat radost, bylo zapotřebí vše pečlivě zorganizovat a myslet na všechny důležité aspekty. A podařilo se. Jsme rádi, že můžeme takto poděkovat za organizaci, která se netýkala pouze samotného dne realizace, ale také příprav dobrot, sálu a všeho ostatního. Tentokrát jmenujme nejdříve naše aktivní žáky: Marii Tokárovou, Elišku Trhoňovou, Natálii Waneckou, Anetu Ožanovou,  Samuela Branneho, Jakuba Jachymčáka, Ondřeje Matrose, Richarda Glasera a Rostislava Hogha.  Dále také děkujeme dospělým – Jakubu Wágnerovi, Martinu Podešvovi, Romaně Moskalové, Anetě Dembiňákové, Dáši Murycové, Janě Němcové, Dáši Tížkovské a Lucii Moskalové. Nesmíme zapomenout i na důležité sponzory celé akce, kterými byly firmy WAPOL,  KK PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ADDINOL, ELVIN, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CLUB a CAREXPI. Velice si také vážíme možnosti využití zázemí Národního domu, které nám poskytl Obecní úřad Doubrava.

A co napsat závěrem?

Skvělé kapele Michal Tučný Revival Band se podařilo v sále nejen rozezpívat, ale také roztančit mnoho hostů a my věříme, že si díky příjemné atmosféře, která v sále panovala, odnesli domů nejen dobrou náladu, ale i krásný hudební zážitek.

Za SRP ZŠ a MŠ Michaela Hyková