10 stereotypů o Africe

  • Autor příspěvku

Afriku jako rozmanitý kontinent, o kterém má většina z nás jen stereotypy zatížené mlhavé představy, nám ve své poutavé přednášce představila Alena Machálková. Přednáška nebyla určena jen pro žáky, ale také pro přátele školy, takže jsme do posledního místečka zaplnili celou třetí třídu, která se díky kvalitní audiovizuální technice jako přednáškový sál velmi osvědčila.

Podobných akcí plánujeme v dalších měsících ještě několik. A těšíme se, že Vás do školy bude chodit čím dál více!
Bc. Jakub Wágner