Zpívání u vánočního stromu

  • Autor příspěvku

Letos se u krásně ozdobeného vánočního stromu na náměstí v Doubravě opět zpívalo. V úvodu vystoupily děti, které si připravily několik písní pod vedením paní učitelky Mencnerové a všechny přítomné naladily do příjemné předvánoční atmosféry. A protože jsme tentokrát při nacvičování v rámci hodin hudební výchovy zapojili i další děti, sešlo se nás ke zpívání na náměstí více, rodičů i dětí. Děkujeme za poskytnutí potřebného zázemí paní Jáchymčákové, za přípravu celé akce paním učitelkám Mencnerové, Sýkorové a Strýčkové, za pomoc se zajištěním občerstvení panu učiteli Wágnerovi, všem dětem, rodičům i hostům za úžasné pěvecké výkony a v neposlední řadě i za finanční podporu Obecnímu úřadu Doubrava.

Věříme, že se nám spolu zpívalo hezky a že jsme se příjemně vánočně naladili.

Za SRPŠ Michaela Hyková a Romana Moskalová