Zimní výzdoba

  • Autor příspěvku

Za okny poletující sněhové vločky jsou neklamným znamením definitivního konce podzimu a příchodu nejchladnějšího období v roce. Celá budova školy se zahalila do bílého kabátu, uvnitř začala intenzivní práce na zimní výzdobě. Žáci druhého stupně si o prostory před třídou už druhým rokem pečují sami. Letos rozzářily chodbu u nejvyššího ročníku zimní krajiny inspirované impresionistickou tvorbou Clauda Moneta. Posuďte sami, jaké práce dokáží žáci s velkou snahou a nadšením namalovat!
Mgr. Jana Ciosková