ZIMNÍ UČENÍ POMALU KONČÍ

Za okny už na nás častěji vykukuje sluníčko, a proto je tu čas na malé ohlédnutí za zimním učením. Máme za sebou spoustu aktivní práce, zvládnutých dovedností nejen ve psaní, čtení a počítání, ale i v chování, kde se učíme vzájemnému respektu, ohleduplnosti a spolupráci se všemi kamarády. Jsme rádi, že se nám to zatím daří. Podtrženo, sečteno – právě zvládáme čtení slov s 24 písmenky, počítáme do 10, píšeme obtížnější slova, umíme popsat lidské tělo, víme, co zdravého si můžeme připravit na svačinku nebo čím vnímáme svět kolem sebe a co vše patří ke dvěma ročním obdobím, která jsme společně prožili. To koukáte! V zimním čase se k nám na naše učení přišli podívat i rodiče a kamarádi ze 4. třídy s námi strávili při učení dokonce několik dní.
Prvňáci