Záchrana stromů

  • Autor příspěvku

Ve škole se snažíme mluvit o důležitých a aktuálních tématech, jako je například ochrana přírody a enviromentalistika. Proto jsme také zorganizovali podzimní soutěž ve sběru papíru. Jejím cílem bylo uvědomit si důležitost recyklace odpadu a jeho nového využití. Díky zápalu našich žáků se to podařilo – papír, který nasbírali žáci vítězné třetí třídy, má hodnotu dvou vzrostlých stromů. Z jednotlivců se na ochraně přírody nejvíce podepsal Jakub Moravec z V. ročníku. Sám dokázal nasbírat ekvivalent jednoho dospělého stromu. Celá škola nasbírala dostatek papíru, aby bylo zachráněno 6 stromů – a to už je něco! Děkujeme všem sbírajícím.
Bc. Jakub Wágner