Vzájemná spolupráce

  • Autor příspěvku

se daří dětem pátého ročníku. Všechny si uvědomují, že se v životě budou setkávat s různými lidmi a že je velmi důležité naučit se nejen ohleduplnosti, ale i zdravému prosazování názorů a vlastní aktivitě při řešení úkolů. Do různých týmů se děti rozdělují díky losování zábavnou formou. Je radost sledovat, jak se postupně odbourává stud a předsudky a stále častěji jsou vidět zájem a snaha u jakéhokoli složení dvojic, trojic či skupinek. JSTE FAJN PARŤÁCI, PÁŤÁCI:))!
Mgr. Romana Moskalová