Výtvarná výchova

  • Autor příspěvku

Ve 4.třídě probíhala zajímavá výtvarná výchova, kdy se děti seznámily s tvorbou obrazů kočiček za použití principů geometrie. Během procesu tvorby měly děti možnost vyjadřovat svou kreativitu a originalitu, přičemž se učily, jak kombinovat geometrické tvary tak, aby vytvořily jedinečný výtvor.